Ji ‘Zimanê Çiya’ Ber Bi Zimanê Şanoyê – Xebatên Şanoya Kurdî Li Almanya (From ‘Mountain Language’ to Language of Theater – Kurdish Theatre Studies in Germany) [[KURDISH/ENGLISH_KURDÎ/ÎNGILÎZÎ]

Ji ‘Zimanê Çiya’ Ber Bi Zimanê Şanoyê – Xebatên Şanoya Kurdî Li Almanya (From ‘Mountain Language’ to Language of Theater – Kurdish Theatre Studies in Germany)

Koçberiya Kurdan di salên 1960î de ber bi Ewropayê ve dest pê dike û hê jî berdewam dike. Bi
taybetî bêhtir jî Almanya dibe mekanê koçberiyê. Kurd pêşî wekî karker, pey re jî wekî penaber û
sirgun, kêm caran jî wekî akademîsyen û hunermend û karsaz hatine Almanya û li vir bi cîh bûne.
Wekî her miletekî, Kurd jî li Almanya, rêxistinên xwe yên wekî civakî, sîyasî, medyayî, çandî, edebî
û hunerî ava kirine û di van qadan de çalakîyan pêk anîne û berheman afirandine. Yek ji wan
qadan jî bê guman şanoya kurdî ye ku heta niha nebûye mijarê lêkolîneran. Di vê gotarê de,
xebatên şanoyî di çarçoveya nasname û mêtingeriyê de wekî axaftineke malûmatî wê bê
pêşkeşkirin.

Kurdish migration to Europe began in the 1960s and still continues. In particular, Germany becomes a
place of migration. The Kurds first came to Germany as workers, then refugees and exiles, and rarely
as academics, artists and businesspeople. Like any nation, the Kurds in Germany have formed their
own social, political, media, cultural, literary and artistic organizations and have carried out activities
and created products in these areas. One of those areas is undoubtedly Kurdish theater that has not
yet been the subject of researchers. In this article, theatrical work will be presented as an informative
essay within the framework of identity and colonization.